مرکز اشارات (احیاء تراث)
وابسته به مؤسسه تحقیقات علوم اسلامی آیةالله العظمی محمدرضا کلباسی(ره)
این مرکز با هدف ارائه خدمات و تسهیلات برای دسترسی آسان محققان به نسخه‌های عکسی و خطی، تحت اشراف آیةالله حاج احمد کلباسی در سال 1394  تأسیس شد و فعالیت‌های آن پیرامون کتاب‌شناسی و نسخه‌شناسی و تصحیح و احیای آثار عالمان برجسته تشیع می‌باشد.
این مؤسسه تا کنون تحقیق، تعلیق و پژوهش پیرامون بیش از 30 عنوان از کتاب‌های تراثی نظیر: اشارات الاصول (دوره کامل اصول فقه در 5 جلد)، شوارع الهدایة (مبحث طهارت و صلاة در 7 جلد)، منهاج الهدایه (دوره فقه نیمه استدلالی در 3 جلد)، ارشادالمسترشدین، رساله عملیه نخبه با 30 حاشیه از مراجع و فقهای یکصد و پنجاه سال گذشته از آثار فقهی و اصولی علامه حاجی کلباسی را در کارنامه خود دارد.​​​​​​​