زندگی‌نامه مرحوم واله
محمدکاظم واله اصفهانی، در سال 1152 هجری قمری در اصفهان به دنیا آمد. واله یكی از مشاهیر، ادبا و شعرا و رجال عالی‌مقام اوایل دوره‌ی قاجار بوده كه از فنون عربى و ادبى و حكمت و عرفان نیز بهرۀ كافى داشته است. اگرچه برخی از معاصران شعرش را نیز ستوده‌اند، ‌اما بسیاری هم‌عقیده دارند كه واله در شعر و شاعری همسنگ هم‌عصران و معاصرانش نیست. هنر اصلی وی خوشنویسی است، واله از خوشنویسان نامدار خط تعلیق و سرآمد همه‌ی خوشنویسان این رشته بوده است. علاوه بر تعلیق، نستعلیق را نیز خوش می‌نوشته است. آثار ارزنده و زیبایی از این خوشنویس نزد مجموعه‌داران خط‌های نفیس و موزه‌ها، به‌خصوص كتابخانه‌ی مجلس شورای ملی موجود است. 
محمدكاظم واله اصفهانی در مدرسه علمیه جده بزرگ به تحصیل علوم دینی پرداخت و در جوانی براى تكمیل تحصیلات به عتبات عالیات مسافرت نمود و به كسب كمال و علم و فن كوشیده و پس از مدتی به وطن بازگشت.
واله خط نسخ و شکسته و رقاع را زیبا می‌نوشت و در سرودن غزل و قصیده و رباعی و انشاء ماده تاریخ مهارت داشت و در فنون معانی و بیان و علوم و صرف و نحو عروض استاد بود. در ظرافت طبع و حسن سلیقه و رعایت نظافت و پاکیزگی و تنوع در لباس و کتاب و اسباب درس و مشق و سایر لوازم زندگی چنان نازک پسند بود که به او مثال می‌زدند.
جناب بیانى در «احوال و آثار خوشنویسان» آورده است: «محمدكاظم واله نستعلیق را نیز خوش و استادانه می‌نوشت». گویند پس از مرگ واله دیگر قطعات خط تعلیق دیده نشده است و به تعبیر حبیب‌الله فضایلى در «اطلس خط»: «خط تعلیق در اصفهان به دست واله بر سنگ مزارش نقش‌بست و براى همیشه بر خاك واله نشست.» آنچه محمدكاظم اصفهانی را در شمار یكی از چهره‌های شاخص عصر قاجار درآورده است،‌ علاوه بر خوشنویسی، كمالات انسانی اوست. ادب و متانت وی به حدی بود كه هر كس با وی می‌نشست، مفتون خوی خوش و رفتار احترام‌انگیز او می‌شد. به نوشته‌ی تذکره‌ها ‌شاعران بسیاری زبان به هجو او گشودند، اما در تمامی اشعار واله حتی یك بیت در هجو كسی نمی‌بینیم. تاریخ وفات واله را به اختلاف سال 1239 و 1238 هجری قمری نوشته‌اند