آخرین اخبار
خانه / ارتباط با ما

ارتباط با ما

حوزه علمیه رکن الملک:

۰۳۱-۳۶۶۵۰۰۰۱

دفتر هیئت امناء مسجد رکن الملک:

۰۳۱-۳۶۶۱۱۹۱۹

۰۳۱-۳۶۶۴۲۰۰۵

۰۳۱-۳۶۶۴۲۰۰۶

۰۳۱-۳۶۶۴۲۰۰۷

کتابخانه عمومی رکن الملک:

۰۳۱-۳۶۶۵۰۰۷۰-۷۱

کتابخانه تخصصی مالک اشتر نخعی:

۰۳۱-۳۶۶۳۵۲۹۱-۹۲